Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna

Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
17.05.2021
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Spedycja morska - transport morski
Spedycja kolejowa - transport międzynarodowy
   Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej koncentruje swoje działania na obsłudze logistycznej Klientów, którym oferowane są rozwiązania oparte na wykorzystaniu ekologicznego transportu kolejowego i morskiego oraz sieci magazynów na terenie Polski jak i poza jej granicami. Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej kadrze, jak również dzięki kooperacji z wieloma partnerami zagranicznymi, Spółka może realizować przewozy multimodalne na terenie całej Europy.

Firma dysponuje własnym oprogramowaniem komputerowym i kładzie duży nacisk na rozwój elektronicznej wymiany danych z klientami. Pozwala to efektywniej zarządzać i wykorzystywać zasoby Klienta oraz własne.Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Poniedziałek Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch