Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna

Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
17.05.2021
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Przeładunek, magazyny spedycyjne
Transport morski, przewóz ładunków
News
date ::: 5.03.2004

- new website -

Logistics Polska, magazynowanie, spedycja kolejowa
Transport kombinowany, logistyka papieru   From 1 march our company's new website has appeared on-line


News archives:
Przewozy multimodalne, przewozy promowe
Transport międzynarodowy
Przewozy morskie, spedycja morska
27.07.2004
Setting up of a new office in Warsaw
Terminale przeładunkowe, przesyłki kontenerowe more
Logistyka papieru, logistics Polska
Przeładunek, logistyka, przewóz ładunków
Transport kombinowany, transport kontenerowy
30.04.2004
Rail&Sea new office in Antwerpen, Belgium starts up
Terminale przeładunkowe, przesyłki kontenerowe more
Przesyłki kontenerowe
Transport kolejowy
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Monday Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna


Setting up of a new office in Warsaw
27.07.2004

Rail&Sea new office in Antwerpen, Belgium starts up
30.04.2004

new website
5.03.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Logistyka papieru, logistics Polska, obsługa logistyczna
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
S±d Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch