Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany

Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
17.05.2021
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
   Rail & Sea Logistics Polska Sp. z o.o.[dane firmy] została utworzona w 2002r. Głównym udziałowcem Spółki jest austriacka firma Rail & Sea Speditions GmbH, należąca do francuskiej grupy firm Railtrans.

Rail & Sea Logistics Polska przewozi setki tysięcy ton towarów w imporcie, eksporcie i tranzycie przez Polskę. Spółka posiada status kluczowego klienta PKP Cargo S.A. - największego przewoźnika kolejowego w Polsce.

W październiku 2002r. uruchomiony został własny magazyn w Bielsku-Białej, który dzięki dogodnej lokalizacji względem sieci kolejowej oraz drogowej, stał się istotnym elementem organizowanych przewozów multimodalnych. W roku 2007 działalność magazynu Bielsko-Biała została przeniesiona do znacznie większego obiektu zlokalizowanego bardzo blisko skrzyżowania dróg A4 i S1.

Rail & Sea Logistics Polska poszerzyła gamę oferowanych usług o przewozy promowe na kierunku Niemcy - Wlk. Brytania i vs.

W 2004 r. powołano do życia spółkę Vistula Rail Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, która oferuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi bocznicowej polegającą na formowaniu składów, ważeniu wagonów, podstawianiu wagonów próżnych i ładownych do poszczególnych odbiorców, utrzymanie infrastruktury kolejowej bocznicy jak również wykonywaniu czynności ekspedycyjnych - bezpośrednia współpraca z PLK PKP i PKP Cargo. Spółka ta uruchomiła również terminal kontenerowy z obsługą 24-godzinną.
Szczegóły

W 2005 roku zapoczątkowano półtoraroczną współpracę z firmą Transwaggon w zakresie dysponowania wagonami w Polsce.
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Poniedziałek Przewóz ładunków, transport kombinowany


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Przewóz ładunków, transport kombinowany
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch