Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie

Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
17.05.2021
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Transport międzynarodowy i obsługa logistyczna
Przesyłki kontenerowe i przewóz ładunków


   Rail & Sea Logistics Polska Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie spedycji kolejowej towarów:
  • transporcie międzynarodowym (eksport, import, tranzyt) na terenie całej Europy Zachodniej, Środkowej, Południowej oraz krajów WNP,
  • transporcie krajowym,
  • komunikacji lądowej i lądowo - morskiej,
  • wagonach kolejowych i prywatnych,
  • wagonach pojedynczych, grupach wagonowych jak i w składach całopociągowych.
W oparciu o transport kolejowy oferuje również dostawy towarów w systemie "drzwi-drzwi" wykorzystując rozwiniętą sieć współpracujących terminali i magazynów w wielu krajach Europy. Sieć ta pozwala również na zachowanie zasady dostawy "just in time".

Uzupełnieniem fizycznego przemieszczania towarów jest system informacji o przesyłce w drodze oraz analiz przygotowywanych pod kątem potrzeb klienta.

Stałym partnerem w przewozach kolejowych jest firma Transwaggon GmbH [ www.transwaggon.de ], dysponująca flotą 12.000 wagonów przemieszczających się po całej Europie.Kontakt:
tel. +48 33 499 07 07
faks +48 33 499 07 09
e-mail: spedycjakol@railsea.pl

Transport kolejowy i kontenerowy, przeładunek
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Poniedziałek Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch