Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie

Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
17.05.2021
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Transport międzynarodowy i obsługa logistyczna
Przesyłki kontenerowe i przewóz ładunków


   Rail & Sea Logistics Polska Sp. z o.o. prowadzi w Imielinie magazyn spedycyjny z bezpośrednim dostępem do rampy kolejowej i samochodowej.

Dzięki odpowiedniej infrastrukturze transportowej istnieje możliwość dokonywania przeładunków pośrednich i bezpośrednich w relacji wagon-samochód. Działalność przeładunkowa uzupełniona jest dystrybucją towarów samochodami z magazynu do ostatecznego odbiorcy lub odwrotnie odbiorem przesyłek od nadawcy.

Powierzchnia ogólna magazynu:
5.600 m kw.

Wysokość składowania:
6,50 - 9 m

Rampa kolejowa, zadaszona:
150 m

Bocznica:
łączna długość torów ok. 1,2 km

Wózki widłowe:
Linde, z masztami Triplex, rok produkcji 2002 - 2007

Chwytaki do rol papieru:
4 szt. renomowanej firmy Bolzoni-Auramo o udźwigu do 4,0 tony

Gospodarka magazynowa prowadzona jest w oparciu o własny system komputerowy przy wykorzystaniu czytników kodów kreskowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient ma zawsze dostęp do aktualnej i poprawnej informacji. Istnieje również możliwość udostępnienia informacji poprzez platformę internetową, dzięki czemu klient ma bezpośredni dostęp do danych.

Poza magazynem w Imielinie Spółka organizuje przewozy przez inne terminale partnerskie zlokalizowane zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, dzięki czemu zdolna jest do kompleksowej obsługi klientów.
Kontakt:
tel. +48 32 225 69 23
faks +48 32 225 60 99
e-mail: magazyn@railsea.pl

Transport kolejowy i kontenerowy, przeładunek
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Poniedziałek Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch