Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie

Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
17.05.2021
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Transport międzynarodowy i obsługa logistyczna
Przesyłki kontenerowe i przewóz ładunków


   Rail & Sea Logistics Polska Sp. z o.o. organizuje spedycję morską w oparciu o umowy partnerskie. Realizuje głównie przewozy kontenerowe oraz konwencjonalne, z/do różnych portów polskich i europejskich, do/z większości portów na świecie. Uzupełnieniem transportu morskiego jest odpowiednia obsługa dowozowa lub odwozowa na lądzie.

Zakresy naszych usług to:
  • Eksport - import,
  • Przesyłki kontenerowe,
  • Towary masowe,
  • Towary luzem.
Stałym partnerem w przewozach morskich jest firma Forest Seacargo Logistics [ www.fsl.at ], specjalizująca się w obsłudze towarów drzewnych i papierowych.

Kontakt:
tel. +48 33 499 07 07
faks +48 33 499 07 09
e-mail: spedycjamorska@railsea.pl

Transport kolejowy i kontenerowy, przeładunek
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Poniedziałek Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Spedycja morska, transport morski, przewozy morskie
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch