Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne

Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
17.05.2021
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Prosimy o podanie informacji,
na podstawie których przygotujemy ofertę.


T O W A R

1.
Nazwa towaru:2.
Kod NHM lub kod taryfy celnej:3.
RID (ADR):

NIE:

TAK - klasa nr:

4.
Opakowanie:

4a.
europaleta:4b.
paleta przemysłowa o wymiarach:4c.
towar luzem:4d.
kontener:

20'
40'
High Cube - podwyższony
Open Top - otwierany z góry
zwykły
chłodniczy

4e.
inne:
5.
Waga:6.
Minimalna masa na wagon:7.
Deklarowana masa do przewozu:8.
Kraj pochodzenia towaru:9.
Kraj przeznaczenia towaru:
R E L A C J A

1.
Stacja nadania:2.
Kraj nadania:3.
Stacja pośrednia:4.
Stacja przeznaczenia:5.
Przewidywany termin transportu:
W A G O N Y

1.
Kolejowe:2.
Prywatne:

własne
spedytora


UWAGI:I N F O R M A C J E   K O N T A K T O W E


Nazwa firmy:
Adres:
Osoba prowadząca:
Telefon:
Faks:
E-mail:Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Poniedziałek Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch