Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne

Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
6.03.2021
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Prosimy o podanie informacji,
na podstawie których przygotujemy ofertę.


T O W A R

1.
Nazwa towaru:2.
Kod NHM lub kod taryfy celnej:3.
Warunki dostawy
wg Incoterms 2000:

EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP

4.
Opakowanie:

4a.
Europaleta o wysokości:4b.
paleta przemysłowa o wymiarach:4c.
kartony o wymiarach:4d.
możliwość piętrowania towaru:

NIE:

TAK - ile warstw:

4e.
inne:
5.
Waga sztuki, jednostki:6.
Deklarowana masa
do składowania:7.
Przewidywany obrót miesięczny:8.
Kraj pochodzenia towaru:9.
Kraj przeznaczenia towaru:
R O D Z A J   M A G A Z Y N U

1.
spedycyjny:2.
skład celny (konsygnacyjny):

Długość okresu składowania:
Ś R O D E K   T R A N S P O R T U   W E J Ś C I A:

1.
Wagony:

1a.
Kolejowe:1b.
Prywatne:
2.
Samochody:
Ś R O D E K   T R A N S P O R T U   W Y J Ś C I A:

1.
Wagony:

1a.
Kolejowe:1b.
Prywatne:
2.
Samochody:

UWAGI:I N F O R M A C J E   K O N T A K T O W E


Nazwa firmy:
Adres:
Osoba prowadząca:
Telefon:
Faks:
E-mail:Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Sobota Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch