Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne





Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
17.05.2021
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne




Prosimy o podanie informacji,
na podstawie których przygotujemy ofertę.


T O W A R

1.
Nazwa towaru:



2.
Kod NHM lub kod taryfy celnej:



3.
Warunki dostawy
wg Incoterms 2000:

EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP

4.
Opakowanie:

4a.
Europaleta o wysokości:



4b.
paleta przemysłowa o wymiarach:



4c.
kartony o wymiarach:



4d.
możliwość piętrowania towaru:

NIE:

TAK - ile warstw:

4e.
inne:




5.
Waga sztuki, jednostki:



6.
Deklarowana masa
do składowania:



7.
Przewidywany obrót miesięczny:



8.
Kraj pochodzenia towaru:



9.
Kraj przeznaczenia towaru:




R O D Z A J   M A G A Z Y N U

1.
spedycyjny:



2.
skład celny (konsygnacyjny):





Długość okresu składowania:




Ś R O D E K   T R A N S P O R T U   W E J Ś C I A:

1.
Wagony:

1a.
Kolejowe:



1b.
Prywatne:




2.
Samochody:




Ś R O D E K   T R A N S P O R T U   W Y J Ś C I A:

1.
Wagony:

1a.
Kolejowe:



1b.
Prywatne:




2.
Samochody:





UWAGI:



I N F O R M A C J E   K O N T A K T O W E


Nazwa firmy:




Adres:




Osoba prowadząca:




Telefon:




Faks:




E-mail:







Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Poniedziałek Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007





Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.





Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005





Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004





Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch