Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne

Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
17.05.2021
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Prosimy o podanie informacji,
na podstawie których przygotujemy ofertę.


R E L A C J A

1.
Port odejścia promu:

Cuxhaven
Immingham
Rotterdam
Amsterdam
Newcastle

2.
Port przybycia promu:

Cuxhaven
Immingham
Rotterdam
Amsterdam
Newcastle

3.
Przewidywany termin transportu:
Ś R O D E K   T R A N S P O R T U :

1.
Długość środka transportu (ciągnik + naczepa):

2.
Szerokość środka transportu:3.
Wysokość środka transportu:4.
Rodzaj i waga towaru:5.
Deklarowana ilość przewozów:6.
Ilość osób przypadająca na środek transportu:
P R Z E W Ó Z :

1.
Regularny:
ilość: środków transportu w okresie:
tygodnia
miesiąca
roku
2.
Nieregularny:

jednokrotny
wielokrotnyUWAGI:I N F O R M A C J E   K O N T A K T O W E


Nazwa firmy:
Adres:
Osoba prowadząca:
Telefon:
Faks:
E-mail:Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Poniedziałek Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne


Wózek wid?owy Linde H60 dla Imielina
20.07.2007

Rozpocz?cie dzia?alno?ci w Imielinie
01.03.2007.

Wspó?praca z firm? Transwaggon GmbH
8.03.2005

Utworzenie nowego biura Rail&Sea Logistics Polska Sp. z o.o. w Warszawie
27.07.2004

Powstanie nowego biura RAIL & SEA N.V. Antwerpia
30.04.2004


Transport kontenerowy i magazynowanie
Przewozy multimodalne, magazyny spedycyjne
Rail & Sea Logistics Polska Spółka z o.o. ul.Chochołowska 28 43-346 Bielsko-Biała NIP: 547-19-62-209
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000135314
Kapitał zakładowy 50.000,-PLN

English Polski Deutsch